Feierliche Prozession, 1. Januar 2024 – Iglesia Catolica Palmariana

Feierliche Prozession, 1. Januar 2024